چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   ملوان زیر 500 برای شناور تفریحی با حقوق 10 تا 15 میلیون تومان در شمال 
انتخاب شده از مجموعه : گروه ملوانان
مبلغ قابل پرداخت : 2,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است