چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 افسر دوم زیر 500 برای شناور یدک کش با حقوق 30 تا 40 میلیون تومان در جنوب گروه افسرها سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
2 ملوان OS باتجربه برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 22 تا 25 میلیون تومان در شمال گروه ملوانان سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
3 ملوان AB باتجربه برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 28 تا 30 میلیون تومان در شمال گروه ملوانان سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
4 مهندس دوم زیر 3000 برای شناور کانتینربر زیر 3000 با حقوق 60 تا 65 میلیون تومان گروه مهندسین سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
5 مهندس سوم زیر 3000 برای شناور کانتینربر زیر 3000 با حقوق 50 تا 55 میلیون تومان گروه مهندسین سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
6 کاربر موتور زیر 750 با حقوق 15 میلیون تومان برای شناور تفریحی در شمال گروه کاربران موتور دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
7 ملوان زیر 500 برای شناور تفریحی با حقوق 10 تا 15 میلیون تومان در شمال گروه ملوانان دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
8 سرمهندس زیر3000 برای شناور کروبوت با حقوق توافقی جنوب (1 ماه کار، 1ماه استراحت) گروه مهندسین یکشنبه, 02 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
9 آشپز برای شناور یدک کش زیر 500 با حقوق توافقی در جنوب گروه آشپز ها شنبه, 01 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
10 آشپز برای شناور کروبوت زیر 500 با حقوق 16 میلیون تومان (حقوق ماه استراحت:10) در جنوب (1ماه کار، 1ماه استراحت) گروه آشپز ها شنبه, 01 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید