چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   آشپز برای شناور کروبوت زیر 500 با حقوق 16 میلیون تومان (حقوق ماه استراحت:10) در جنوب (1ماه کار، 1ماه استراحت) 
انتخاب شده از مجموعه : گروه آشپز ها
مبلغ قابل پرداخت : 2,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است