چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   ملوان آشپز با تجربه زیر500 برای شناور آفشور زیر 500 با حقوق 20 تا 30 میلیون تومان در جنوب 
انتخاب شده از مجموعه : گروه آشپز ها
مبلغ قابل پرداخت : 2,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است