چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   مهندس سوم زیر 3000 برای شناور سوپلای با حقوق 40 میلیون تومان با افزایش حقوق در جنوب 
انتخاب شده از مجموعه : گروه مهندسین
مبلغ قابل پرداخت : 3,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است