چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   سرمهندس زیر3000 برای شناور تک و بارج زیر 3000 با حقوق 95 تا 100 میلیون تومان (1 ماه کار، 1 ماه استراحت) 
انتخاب شده از مجموعه : گروه مهندسین
مبلغ قابل پرداخت : 3,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است