چهارشنبه, 09 خرداد 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   الکتریشین ETO برای شناور تانکر بالای 3000 با حقوق 5000 تا 6000 دلار در جنوب 
انتخاب شده از مجموعه : گروه الکتریشین
مبلغ قابل پرداخت : 2,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است