چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 

پیش فاکتور پرداخت خبر :

   کاپیتان زیر 3000 برای شناور جنرال کارگو زیر 3000 با حقوق توافقی برای شمال 
انتخاب شده از مجموعه : گروه کاپیتان ها
مبلغ قابل پرداخت : 3,500,000 ریال
در صورت تمایل به پرداخت و رویت خبر فرم زیر را پر نمایید
پس از پرداخت مبلغ خبر برای شما قابل رویت خواهد شد.

خبر قبلا پر شده است