چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 کاربر موتور زیر 750 با حقوق 15 میلیون تومان برای شناور تفریحی در شمال گروه کاربران موتور دوشنبه, 03 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
2 اویلر برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 16 میلیون تومان در شمال گروه کاربران موتور شنبه, 01 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
3 اویلر برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 15 میلیون تومان در شمال گروه کاربران موتور پنجشنبه, 30 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
4 اویلربرای شناور تک و بارج زیر 500 با حقوق 20 تا 30 میلیون تومان در جنوب گروه کاربران موتور سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
5 اویلر برای شناور سوپلای زیر 500 با حقوق 15 تا 17 میلیون تومان در جنوب گروه کاربران موتور سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
6 کاربر موتور برای شناور یدک کش با حقوق توافقی در جنوب گروه کاربران موتور سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
7 اویلر برای شناور( سوپلای - کروبوت و یا بارج ) زیر 3000 با حقوق 31 تا 35 میلیون تومان در جنوب (1 ماه کار،1ماه استراحت) گروه کاربران موتور سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
8

موتوریست برای شناور آفشور با حقوق روزانه 1/450/000 تومان در جنوب

گروه کاربران موتور یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
9

اویلر برای شناور تفریحی زیر 3000 با حقوق 15 میلیون تومان در شمال

گروه کاربران موتور یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
10

اویلر باتجربه برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 23 یا 24 میلیون تومان در جنوب

گروه کاربران موتور یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید