چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 الکتریشین ETO برای شناور سوپلای- بارج یا کروبوت با حقوق 130 تا 140 میلیون تومان در جنوب گروه الکتریشین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
2 الکتریشین ETR برای شناور بارج زیر 3000 با حقوق 70 تا 75 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار، 1 ماه استراحت) گروه الکتریشین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
3 الکتریشین ETR برای شناور سوپلای یا کروبوت زیر 3000 با حقوق 70 تا 75 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار، 1 ماه استراحت) گروه الکتریشین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
4

الکتریشین ETO برای شناور سوپلای بوت زیر 3000 با حقوق 90 تا 100 میلیون تومان در جنوب

گروه الکتریشین دوشنبه, 20 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
5

افسر برق برای شناور کانتینربر بالای 3000 در جنوب با حقوق 990 دلار + 12 میلیون تومان ریالی

گروه الکتریشین دوشنبه, 20 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
6

الکتریشین ETO برای شناور کانتینربر بالای 3000 در جنوب با حقوق 4200 دلار + 24 میلیون تومان ریالی

گروه الکتریشین دوشنبه, 20 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
7

الکتریشین ETO برای شناور تانکر بالای 3000 با حقوق 5000 تا 6000 دلار در جنوب

گروه الکتریشین یکشنبه, 13 اسفند 1402 ابتداوارد شوید
8

الکتریشین برای شناور کارگو بالای 3000 با حقوق 45 میلیون تومان در شمال

گروه الکتریشین چهارشنبه, 02 اسفند 1402 ابتداوارد شوید
9

الکتریشینETR برای شناور کارگو بالای 3000 با حقوق 45 میلیون تومان در شمال

گروه الکتریشین دوشنبه, 16 بهمن 1402 ابتداوارد شوید
10

الکتریشین بالای 3000 برای شناور کارگو با حقوق 150 میلیون تومان در شمال

گروه الکتریشین دوشنبه, 02 بهمن 1402 ابتداوارد شوید