چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 کاپیتان زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق توافقی در جنوب گروه کاپیتان ها پنجشنبه, 30 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
2 کاپیتان زیر 500 برای شناور یدک کش با حقوق توافقی در جنوب گروه کاپیتان ها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
3 کاپیتان زیر 3000 برای شناور سوپلای با حقوق 95 تا 150 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار، 1 ماه استراحت) گروه کاپیتان ها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
4 کاپیتان زیر 3000 برای شناور تک و بارج یا کروبوت بالای 3000 با حقوق 95 تا 150 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار، 1 ماه استراحت) گروه کاپیتان ها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
5

کاپیتان زیر 500 برای شناور یدک کش زیر 500 با حقوق 15 میلیون تومان در جنوب

گروه کاپیتان ها یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
6

کاپیتان زیر500 برای شناور تک و بارج با حقوق 50 تا 60 میلیون تومان در جنوب

گروه کاپیتان ها یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
7

کاپیتان بالای 3000 برای شناور نامحدود با حقوق 6300 دلار در جنوب

گروه کاپیتان ها یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
8

کاپیتان زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق (1770 دلار - 13 میلیون تومان ریالی) در شمال

گروه کاپیتان ها شنبه, 25 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
9

کاپیتان زیر 500 برای شناور تک و بارج با حقوق 35 تا 45 میلیون تومان در جنوب

گروه کاپیتان ها شنبه, 25 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
10

کاپیتان بالای 3000 برای شناور کانتینربر بالای 3000 با حقوق 4750 دلار

گروه کاپیتان ها دوشنبه, 20 فروردین 1403 ابتداوارد شوید