چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 افسر دوم زیر 500 برای شناور یدک کش با حقوق 30 تا 40 میلیون تومان در جنوب گروه افسرها سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
2 افسردوم زیر 3000 برای شناور کارگو با حقوق 50 میلیون تومان در شمال گروه افسرها شنبه, 01 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
3 افسر دوم زیر 3000 برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 50 تا 65 میلیون تومان در شمال گروه افسرها پنجشنبه, 30 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
4 افسردوم بالای 3000 برای شناور کارگو با حقوق 130 میلیون تومان در شمال گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
5 افسردوم زیر 500 برای شناور تک و بارج زیر 500 با حقوق 20 تا 25 میلیون تومان در جنوب گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
6

افسراول زیر 3000 برای شناور سوپلای با حقوق 75 میلیون تومان با افزایش حقوق در جنوب

گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
7 افسردوم زیر 500 با حقوق توافقی برای شناور یدک کش در جنوب گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
8 افسر زیر 3000 برای شناور سوپلای یا کروبوت با حقوق 50 تا 55 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار، 1ماه استراحت) گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
9 چیف آفیسر برای شناور سوپلای یا کروبوت با حقوق 65 تا 70 میلیون تومان در جنوب(1 ماه کار،1 ماه استراخت) گروه افسرها سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
10

افسردوم زیر 3000 باتجربه برای شناور کارگو زیر 3000 با حقوق 75 تا 80 میلیون تومان در شمال

گروه افسرها یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید