چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
 
ردیف عنوان مطلب مجموعه تاریخ انتشار ارسال خبر برای دوستان
1 مهندس دوم زیر 3000 برای شناور کانتینربر زیر 3000 با حقوق 60 تا 65 میلیون تومان گروه مهندسین سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
2 مهندس سوم زیر 3000 برای شناور کانتینربر زیر 3000 با حقوق 50 تا 55 میلیون تومان گروه مهندسین سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
3 سرمهندس زیر3000 برای شناور کروبوت با حقوق توافقی جنوب (1 ماه کار، 1ماه استراحت) گروه مهندسین یکشنبه, 02 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
4 مهندس سوم زیر 3000 برای شناور تک و بارج با حقوق 40 تا 45 میلیون تومان گروه مهندسین شنبه, 01 اردیبهشت 1403 ابتداوارد شوید
5 سرمهندس زیر 3000 برای شناور لندینگ کرافت زیر 500 با حقوق 85 میلیون تومان به بالا(افزایش حقوق )در جنوب گروه مهندسین پنجشنبه, 30 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
6

مهندس سوم زیر 3000 برای شناور سوپلای با حقوق 40 میلیون تومان با افزایش حقوق در جنوب

گروه مهندسین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
7

سرمهندس زیر3000 برای شناور تک و بارج با حقوق 95 تا 100 میلیون تومان (1 ماه کار، 1 ماه استراحت)

گروه مهندسین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
8 سرمهندس زیر3000 برای شناور تک و بارج زیر 3000 با حقوق 95 تا 100 میلیون تومان (1 ماه کار، 1 ماه استراحت) گروه مهندسین سه شنبه, 28 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
9

سرمهندس زیر3000 برای شناور یدک کش زیر3000 با حقوق 70 میلیون تومان در جنوب(1ماه کار،1 ماه استراحت)

گروه مهندسین یکشنبه, 26 فروردین 1403 ابتداوارد شوید
10

مهندس سوم برای شناور سوپلای بوت زیر 3000 با حقوق 40 تا 45 میلیون در جنوب

گروه مهندسین دوشنبه, 20 فروردین 1403 ابتداوارد شوید